banner

کتاب های منتشر شده در هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی

featured image

ده مرد

رضا جهانفر، فهیمه کرمی

۱۳۹۵

featured image

دفاع از خرمشهر

قاسم کریمی

۱۳۹۵

featured image

عملیات قادر

سرتیپ 2 ستاد محمد کامیاب

۱۳۹۲

featured image

منافقین در کمینگاه صیاد

محمد مسعود بهمنی

۱۳۹۲

featured image

عملیات رمضان

سرهنگ زرهی ستاد سید یعقوب حسینی

۱۳۹۳

featured image

معارف جنگ

به قلم جمعي از اساتید و پیشكسوتان دفاع مقدس - زیرنظر مستقیم علمي تخصصي رئیس هیئت علمي، سرتیپ ستاد ناصر آراسته

۱۳۹۲

featured image

عملیات االله اکبر

سرهنگ زرهی ستاد سید یعقوب حسینی

۱۳۹۳

featured image

عملیات کلی سال اول جنگ تحمیلی در خوزستان

یعقوب حسینی

۱۳۹۲

featured image

سایه‌هاي نور

سرتیپ 2 ستاد عباس تقیانپور

۱۳۹۲

featured image

چرا و چگونه؟

سرتیپ ستاد دکتر ناصر آراسته

۱۳۹۲

featured image

تیپ 3 لشکر 92 زرهی در آغاز جنگ تحمیلی

سرهنگ زرهی ستاد سید یعقوب حسینی

۱۳۹۲

featured image

تیپ 2 لشکر 92 زرهی در آغاز جنگ تحمیلی

سرهنگ زرهی ستاد سید یعقوب حسینی

۱۳۹۲

featured image

لشکر 92 زرهی در سال اول جنگ تحمیلی

سرهنگ زرهی ستاد سیدیعقوب حسینی

۱۳۹۱

featured image

عملیات والفجر مقدماتی

سرهنگ زرهی ستاد سید یعقوب حسینی

۱۳۸۹

featured image

عمليات تاخت گمجن عشايری

سرتيپ 2 ستاد جهانگير جميلي

۱۳۹۰

featured image

تیپ37 زرهی در عملیات ثامن‌الائمه

سرتیپ2 زرهی مجید صارمی

۱۳۸۸

featured image

عشق سرخ

سرتیپ ستاد ناصر آراسته، سرهنگ صالح افشار تویسرکانی

۱۳۹۰

featured image

تاریخ نظامی ایران

هوشنگ جلالی

۱۳۸۹

featured image

خرمشهر تا ابوغريب

دريادار 2 آزاده دكتر هادي عظيمي راد

۱۳۸۹

featured image

اين زمين در آن زمانه

نادره بهشتی

۱۳۹۷

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign