banner

کتاب های منتشر شده در هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی

featured image

بازخوانی جنگ تحمیلی

سرتیپ 2 پیاده ستاد عبدالحسین مفید

۱۳۹۸

featured image

وز شمار خِرد

الهه آموزگار

۱۳۹۸

featured image

روز دهم

سرتیپ 2 ستاد یدالله افشین

۱۳۹۸

featured image

عملیات پدافندی اروند در مهر و آبان 1359

سرهنگ زرهی ستاد سید یعقوب حسینی

۱۳۹۷

featured image

عمليات نصر

سرهنگ زرهی ستاد سید یعقوب حسینی

۱۳۹۳

featured image

نبردهای صحنه عملیات غرب

سرهنگ زرهی ستاد سيد یعقوب حسينی

۱۳۹۵

featured image

منش فرماندهی

احمد نوروزي فرسنگي

۱۳۸۴

featured image

عمليات محرم(جلد دوم)

سرتيپ ٢ ستاد سعيد پورداراب

۱۳۸۵

featured image

سرباز و خاطرات دفاع مقدس(جلد دوم)

سیامک صدیقی

۱۳۸۸

featured image

عبور از دیوار مرگ

سرتیپ 2 پیاده ستاد حسین انصاری

۱۳۹۴

featured image

دلاور مردان روزهای سخت

سرتیپ 2 ستاد احمد اسدی

۱۳۹۴

featured image

خاطرات رزمی

سرتیپ 2 علی رزمی

۱۳۹۵

featured image

جبهه جنوب در شهریور 59

سرهنگ زرهی ستاد سید یعقوب حسینی

۱۳۸۶

featured image

پدافند هوایی در 3 عملیات

سرتیپ پدافند هوایی ستاد براتعلی غلامی

۱۳۹۵

featured image

پدافند هوایی ناهمطراز

سرتیپ براتعلی غلامی

۱۳۹۴

featured image

جنگ تحمیلی و امنیت خلیج فارس

دریاداردوم عبدالله معنوی رودسری؛ دریاداردوم شاهرخ سلیمانی سوادکوهی؛ ناخدایکم مجید منصوری

۱۳۹۵

featured image

توپخانه در عملیاتهای آفندی و مأموریتهای ویژه

سرتیپ دوم توپخانۀ ستاد محمد نجفی راشد

۱۳۹۷

featured image

توپخانه در سد و تثبیت متجاوز(جلد1)

سرتیپ دوم توپخانۀ ستاد محمد نجفی راشد

۱۳۹۶

featured image

تهدید در برابر تهدید (در دریا)

دریاداردوم ستاد عبدالله معنوی رودسری

۱۳۹۷

featured image

پیشگامان صنعت رادار در ایران

سرتیپ پدافند هوایی ستاد براتعلی غلامی

۱۳۹۷

پیوندهای مفید

برخی از ارگان های ارتش جمهوری اسلامی ایران

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran navyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence