banner

کتاب های منتشر شده در هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی

featured image

پارۀ تن

سرتیپ ستاد سید حسام هاشمی

۱۴۰۲

featured image

برای امنیت پایدار

سرهنگ پیاده سید محمد علی شریف النسب

۱۴۰۲

featured image

عملیات تیپ 84 پیاده در سال اول جنگ تحمیلی

سرهنگ زرهی ستاد سید یعقوب

۱۴۰۲

featured image

پادگان بانه 40 شبانه روز در محاصره

سرهنگ قاسم کریمی

۱۳۹۹

featured image

مخابرات در جنگ

زهرا ابوعلی

۱۴۰۰

featured image

در کلاس پیرمردها

محمود سبزچهره

۱۳۸۷

featured image

پدافند هوایی جلد دوم: روز شمار دفاع مقدس

سرتیپ براتعلی غلامی

۱۳۹۸

featured image

عملیات تاخت گمجن عشایری

سرتیپ دوم ستاد جهانگیر جملی

۱۳۹۰

featured image

پدافند هوایی (جلد اول سیر توسعه و تکامل)

سرتیپ پدافند هوایی براتعلی غلامی

۱۳۹۹

featured image

ارتش در دیده و شنیده ها

سرهنگ سید محمدعلی شریف النسب

۱۴۰۱

featured image

از نگاه او

سرتیپ2 زرهی ستاد حسن فردپور

۱۴۰۰

featured image

دفاع مقدس و ارتش در استان سیستان و بلوچستان

سرهنگ غلامحسین زرگر

۱۳۹۸

featured image

دریاسالار

دریاداردوم ستاد عبدالله معنوی رودسری

۱۳۹۸

featured image

لشکر ۲۱ در آفند و پدافند ۱۳۵۹

سرهنگ زرهی ستاد سید یعقوب حسینی

۱۳۹۸

featured image

عملیات بیت المقدس (کربلا۳)

سرتيپ ۲ سعيد پورداراب

۱۳۸۰

featured image

گردان 821 و 831 بلال

سرهنگ خلبان حسینعلی خلیلی

۱۴۰۰

featured image

چهره به چهره دریا

سعید فخر زاده و سید کاوه خاتمی

۱۴۰۰

featured image

تلاش زندگی

احمد حسینیا

۱۴۰۰

featured image

عملیات والفجر9

سرتیپ 2ستاد محمد کامیاب-سرتیپ 2ستاد حسن قربانی-سرتیپ 2ستاد نجاتعلی صادقیگویا

۱۴۰۰

featured image

تاریخ شفاهی عملیات والفجر9

سرتیپ 2ستاد محمد کامیاب-سرتیپ 2ستاد حسن قربانی-سرتیپ 2ستاد نجاتعلی صادقیگویا

۱۴۰۰

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign