banner

مراسم افتتاحیه آموزش نظری معارف جنگ ویژه کارکنان وظیفه اعزامی ۱/ ۰۴/ ۱۴۰۳ فوق دیپلم به پائین در مرکز آموزش تیپ امیر وابسته به مرکز آموزشهای هوایی شهید خضرایی نهاجا در تاریخ ۲۰/ ۰۴/ ۱۴۰۳ توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برگزار گردید

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۱

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign