banner

مراسم افتتاحیه آموزش نظری معارف جنگ ویژه سربازان وظیفه اعزامی ۱/ ۰۴/ ۱۴۰۳ مرکز آموزش شهید خضرایی نهاجا توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برگزار گردید

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۸

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign