banner

مراسم افتتاحیه آموزش معارف جنگ در مرکز آموزشهای شهید خضرایی نهاجا

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

مراسم افتتاحیه آموزش معارف جنگ برای دانشجویان وظیفه اعزامی 1402/7/1 در مرکز آموزشهای شهید خضرایی نهاجا در تاریخ 1402/07/22 توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ برگزار گردید

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign