banner

جلسه پرسش و پاسخ در مرکز آموزش ۰۲ شهید انشائی نزاجا

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۰

جلسه پرسش و پاسخ در مرکز آموزش ۰۲ شهید انشائی نزاجا با حضور امیران بختیاری،معنوی و مشیری

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign