banner

برگزاری آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهید خضرایی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۹

آموزش معارف جنگ برای دانشجویان وظیفه ورودی ۱۴۰۲/۵/۱ در مرکز آموزش شهید خضرائی نهاجا در روز یکشنبه مورخه ۲۹/ ۵/ ۱۴۰۲ توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برگزار گردید

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign