banner

اجرای آموزش معارف جنگ معارف جنگ در مرکز آموزش شهید خضرایی نهاجا

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۸

اجرای آموزش معارف جهت دانشجویان وظیفه اعزامی ۱۴۰۲/۹/۱ در مرکز آموزش شهید خضرایی نهاجا از مورخه ۱۴۰۲/۹/۲۵با حضور اساتید پیشکسوت آغاز کردید

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign