banner

اجرای آموزش معارف جنگ درپایگاه پدافند هوایی شهید سوباشی همدان

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۱

در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز  آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران طلایی که سرشار از فداکاری و ایثارگری ملت قهرمان ایران است، هیئت معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی، آموزش های مصوبه این هیئت را به مدت یک روز، در مورخه26/11/1400 توسط سرهنگ علیمحمد ملکوتی […]

در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز  آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران طلایی که سرشار از فداکاری و ایثارگری ملت قهرمان ایران است، هیئت معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی، آموزش های مصوبه این هیئت را به مدت یک روز، در مورخه26/11/1400 توسط سرهنگ علیمحمد ملکوتی خواه برای سربازان وظیفه اعزامی1/11/1400  در مرکز یاد شده برگزار نمود.

منبع : اجرای آموزش معارف جنگ درپایگاه پدافند هوایی شهید سوباشی همدان

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign