banner

آموزش معارف جنگ کارکنان وظیفه در مرکز آموزش شهیدان سرباز نزاجا ۰۱

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

آموزش معارف جنگ کارکنان وظیفه اعزامی۱۴۰۲/۱۰/۱ در مرکز آموزش شهیدان سرباز نزاجا ۰۱ در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ با حضور اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ سپهبد شهید صیاد شیرازی برگزار شد

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign