banner

آموزش معارف جنگ برای کارکنان وظیفه زیر دیپلم , دیپلم و فوق دیپلم اعزامی اسفند ماه ۱۴۰۲ در پادگان شهیداسدی دژبان در مورخه ۱۲و۱۳ توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برگزار گردید .

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign