banner

🌱 بعضی عکس ها وزن عجیبی دارند…

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

این تصویر که به تازگی منتشر شده، سه چهره‌ افسانه‌ای را در کنار هم دارد که به تنهایی بخشی از تاریخ دفاع مقدس و از پشتوانه‌های قابل اتکای ارتش در برابر نیروهای متجاوز بودند. نفر سمت راست: سرلشکر شهید حسن آبشناسان، فرمانده جنگ‌های نامنظم ارتش… فرمانده نیروهای ویژه هوابرد… معروف به شیر صحرا نفر وسط: […]

این تصویر که به تازگی منتشر شده، سه چهره‌ افسانه‌ای را در کنار هم دارد که به تنهایی بخشی از تاریخ دفاع مقدس و از پشتوانه‌های قابل اتکای ارتش در برابر نیروهای متجاوز بودند.

نفر سمت راست: سرلشکر شهید حسن آبشناسان، فرمانده جنگ‌های نامنظم ارتش… فرمانده نیروهای ویژه هوابرد… معروف به شیر صحرا

نفر وسط: شهید علی صیاد شیرازی مغز متفکر ارتش در طول دفاع مقدس

نفر سمت چپ: سرلشکر شهید غلامرضا خلیلی، از تکاوران نوهد و مربی دوره های رنجری ارتش

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign