banner

🌱 بعضی عکس ها وزن عجیبی دارند…

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

این تصویر که به تازگی منتشر شده، سه چهره‌ افسانه‌ای را در کنار هم دارد که به تنهایی بخشی از تاریخ دفاع مقدس و از پشتوانه‌های قابل اتکای ارتش در برابر نیروهای متجاوز بودند. نفر سمت راست: سرلشکر شهید حسن آبشناسان، فرمانده جنگ‌های نامنظم ارتش… فرمانده نیروهای ویژه هوابرد… معروف به شیر صحرا نفر وسط: […]

این تصویر که به تازگی منتشر شده، سه چهره‌ افسانه‌ای را در کنار هم دارد که به تنهایی بخشی از تاریخ دفاع مقدس و از پشتوانه‌های قابل اتکای ارتش در برابر نیروهای متجاوز بودند.

نفر سمت راست: سرلشکر شهید حسن آبشناسان، فرمانده جنگ‌های نامنظم ارتش… فرمانده نیروهای ویژه هوابرد… معروف به شیر صحرا

نفر وسط: شهید علی صیاد شیرازی مغز متفکر ارتش در طول دفاع مقدس

نفر سمت چپ: سرلشکر شهید غلامرضا خلیلی، از تکاوران نوهد و مربی دوره های رنجری ارتش

پیوندهای مفید

برخی از ارگان های ارتش جمهوری اسلامی ایران

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran navyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence