banner

هم نوا با عاشوراییان در آسمان غیرت و شجاعت

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۸

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

پیوندهای مفید

برخی از ارگان های ارتش جمهوری اسلامی ایران

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran navyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence