banner

از بیانات فرماندهی معظم کل قوا در ارتباط با دفاع مقدس

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۳

واقعه دفاع مقدس یک برهه برجسته و مهم از تاریخ انقلاب است

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign