banner

امیر سرتیپ حاتمی: نام شهید سلیمانی در حیات محور مقاومت راهگشاتر از گذشته است

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

مشاور فرماندهی معظم کل قوا در امور ارتش:
جهانیان دیدند نه تنها با شهادت این اسوه شجاعت و استکبارستیزی، تفکر و اندیشه مقاومت متوقف و متزلزل نشد، بلکه امروز نام و آوازه شهید سلیمانی در حیات، پیروزی و موفقیت‌های محور مقاومت موثرتر و راهگشاتر از گذشته است.

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign