banner

️امیر سرتیپ الهامی: برگزاری دور‌ه‌های معارف جنگ از مصادیق جهاد تبیین است

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۷

جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش در دوره معارف جنگ و در جمع دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش در گروه پدافند هوایی شهید قاسم حمید دزفول:

️امیر سرتیپ الهامی: برگزاری دور‌ه‌های معارف جنگ از مصادیق جهاد تبیین است

️برگزاری دور‌ه‌های معارف جنگ از مصادیق جهاد تبیین است. بیان خاطرات شهدا برای جوانان نسل امروز و شما افسران عزیز و تازه نفس از ضرورت‌های جامعه امروز ماست و باید بیش از پیش به آن توجه شود

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign