banner

گزارش حضور دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش در مناطق عملیاتی سرزمینی تیپ ۳۹۲ زرهی نزاجا در آموزش میدانی هیئت معارف جنگ شهید سپهبد صیاد شیرازی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۴

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign