banner

سخنرانی سرهنگ آزاده جانباز حسین حسینی در پادگان شهید داوری (آمادگاه سابق )

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۷

سخنرانی سرهنگ آزاده جانباز حسین حسینی در پادگان شهید داوری(آمادگاه سابق )بمناسبت سالگرد آزاد سازی خرمشهر ۳خرداد ۱۴۰۲

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign