banner

عمليات تأخيري و پدافندي تيپ2 لشكر92 زرهي در غرب رودخانه کرخه

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

شامل پاتک در پل کرخه و تصرف سر پل-38

از: ستاد پادگان هفتگل شماره: 1 سيار
به: فرماندهي لشكر 92 (عمليات – رکن سوم) تاريخ: 9/7/59
موضوع: گد 231
گردان فوق از مورخه 26/6/59 به منطقه عمليات تيپ 1 حرکت و تحت امر تيپ 1 قرار گرفته و تا کنون مداوم در عمليات شرکت و فعاليت داشته که در اين مدت ضايعات پرسنلي و وسايل داشته که متعاقباً به عرض خواهد رسيد. در حال حاضر چون فرمانده گردان سروان گودرزي مفقود شده، مجدداً گردان فوق تجديد سازمان و با توجه به استعداد فعلي که 2 دستگاه تانک ام 60 دارد، سازماندهي و در خط مقدم در عمليات شرکت دارد. سرپرستي يگان فوق به ستوان رستمي تحويل شده، البته گروهان ارگان گردان پشتيباني امور تدارکاتي را انجام مي‌دهد. فعلاً اين گردان 24 نفر درجه‌دار زرهي موجود دارد. مراتب استحضاراً به عرض مي‌رسد.
فرمانده پادگان هفتگل: سرهنگ يزدان‌پناه
***
از: تيپ 2 «آني – حضوري» شماره: 1421
به: ف ل 92 تاريخ: 8/7/59
[انفجار پل]
بازگشت به شماره 220-48-201-8/7/59
2 عدد پل است، يکي پل پانل و ديگري فلزي، کدام يک منفجر گردد.
ف تيپ 2
***
از: ستاد لشكر 92 زرهي (ر3) «آني رمز شود» شماره: 18-48-201
به: ف تي 2 تاريخ: 9/7/59
[تخريب پل‌ها در زمان مناسب]
بازگشت به شماره 1421-9/7/59
کليه پل‌ها در معابر پيشروي دشمن بايد در زمان مناسب تخريب شود.
ف ل 92: سرهنگ قاسمي

از: قدس شماره:
به: ف ل 92 تاريخ: 9/7/59
[مين‌گذاري در شرق كرخه]
مقام عالي را آگاه مي‌‌سازم:
برابر اوامر شفاهي فرماندهي و امريه فرماندهي نزاجا، در شرق رودخانه کرخه و از جلوي آخرين يگان مستقر در منطقه پشت پل نادري و پل پي‌ام‌پي موجود به روي رودخانه و سمت چپ جاده آسفالته، از سه راهي دهلران به طرف شوش مين‌گذاري شد. حدود 3 کيلومتر، مراتب به فرماندهي عمليات دزفول سرکار سرهنگ ملک‌نژاد شفاهاً اعلام گرديد. همچنين به اولين واحد مستقر که يگان تانک است از تيپ 37، شفاهاً ابلاغ و خطر منطقه مين گذاري شده که هيچ گونه علامتي ندارد، يادآوري شد. لازم است کتباً هم به کليه يگان‌هاي سپاه پاسدار، بسيج و هرکس در آن منطقه رفت و آمد دارد، تذکر داده شود که به هيچ وجه از آن منطقه به طرف ساحل رودخانه عبور نکند، چه با خودرو و چه پياده.
سرگرد حجت‌زاده
***
از: تيپ 2 شماره: 1428
به: ف ل 92 زرهي تاريخ: 9/7/59
[تغيير موضع]
بازگشت به شماره 196-48-201-6/7/59
يگان مربوطه در امتداد سه راهي دهلران در حاشيه جاده مستقر و چون مواضع نامبرده، وسيله نيروهاي هوايي و توپخانه دشمن در معرض آتش قرار مي‌گيرد، در حال تغيير موضع در آن امتداد مي‌باشد.
تيپ 2
***
از: تيپ 2 «آني» شماره: 1432
به: ف ل 92 زرهي تاريخ: 9/7/59
[يگان‌هاي اعزامي براي سد دشمن]
سريعاً يگان‌هاي اعزامي به منطقه دزفول را جهت سد کردن پيشروي دشمن اعزام داريد.
تيپ 2
از: ستاد لشكر 92 زرهي (ر3) «رمز-آني» شماره: 92-48-201
به: ف تي 2 تاريخ: 9/7/59
[نيروهاي اعزامي در پادگان دزفول]
بازگشت به شماره 1432-9/7/59
نيروهاي اعزامي هم اکنون که طي شماره 55-48-201-9/7/59 ابلاغ گرديد، در پادگان دزفول هستند و زير امر سرهنگ ملک نژاد مي‌باشند.
ف ل 92 سرهنگ قاسمي
***
از: تيپ 2 شماره: 1431
به: ف تي 2 تاريخ: 9/7/59
[پيشروي دشمن با 100 تانك]
دشمن به استعداد يک تيپ تقويت شده زرهي 100 دستگاه تانک با آرايش، از 3 کيلومتري جنوب شرقي رودخانه کرخه در حال پيشروي مي باشد.
تيپ 2
***
از: تيپ 2 شماره: 1417
به: ل 92 تاريخ: 9/7/59
[آخرين وضعيت تيپ]
وضعيت به شرح زير به عرض مي‌رسد:
1- در حال حاضر، 3 دستگاه اسکورپيون و 2 اسکورپيون موشک تاو، در حدود 6 تانک چيفتن، 9 دستگاه تانك ام-47 در جبهه موجود است. اکثر تانک‌ها و خودروها تعميري بوده يا پرسنل چنين تظاهر مي‌کنند.
2- تيپ 37 زرهي که عمل تأخيري کرد وقتي که عقب نشيني نموده‌اند، پرسنل آن در سه راهي دهلران متوقف نمي‌شوند كه در جبهه شرکت نمايند. همين عمل باعث شده است که تعدادي از پرسنل تيپ 2 نيز به آنها تأسي نموده و در نتيجه، تعداد قليل از پرسنل در جبهه موجود است.
3- دشمن با توپخانه قوي و تعدادي تانک در حدود 250 دستگاه تانک قريباً به منطقه پدافند تيپ در ساحل شرقي رودخانه تك خواهد نمود. در نتيجه با تلاش طاقت فرسا نمي‌توانند با اين تعداد، جبهه را نگهداري کنند.
4- درخواست پشتيباني نزديک هوايي مرتباً به وسيله افسر ناظر مقدم در محلي که خواسته شد اکثراً يا انجام نشد يا خيلي دير انجام مي شود که موثر نيست.
پيشنهاد:
الف-يک هيئت و يا تعداد افراد براي بررسي پرسنل که حاضر نيستند در جبهه شرکت نمايند از لشكر اعزام و تکليف آنان را مشخص نمايد. زيرا پرسنل تي 37 نه کمک موثري نمودند بلکه باعث شدند تعدادي از پرسنل تيپ هم به آنها تأسي نمايند. در نتيجه يک وضع نامنظم به وجود آوردند که تيپ را کاملاً مختل مي‌نمايد. اين عمل باعث مي‌شود که کارهاي تدارکاتي و اداره تيپ مشکل گردد.
***
از: تي 2 شماره: 1439
به: ف ل 92 تاريخ: 9/7/59
[دفع متوالي حملات دشمن]
تيپ 2 در مواضع پدافندي حمله‌هاي پيگيري دشمن را مرتباً دفع مي نمايد و در مواضع مستقر مي‌باشد. از تاريخ 5/7 الي 9/7 مجموعاً در حدود 50 دستگاه تانک خودرو زرهي دشمن را نابود نموده است.
ف تي 2

منبع : تیپ2 لشکر92 در آغاز جنگ تحمیلی، حسینی، سید یعقوب، 1392، ایران سبز، تهران

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign