banner

عمليات تأخيري و پدافندي تيپ2 لشكر92 زرهي

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۰

در غرب رودخانه کرخه

شامل پاتک در پل کرخه و تصرف سر پل-34

 

 

 

از: تي 2                                                                                             شماره: 1394

به: ل 92                                                                                           تاريخ: 7/7/59

[كمبود آتش]

در برابر آتش‌هاي دوربرد دشمن که از ديشب، ساعت 24:00 به روي اين يگان تاکنون ادامه دارد فقط 4 قبضه توپخانه اين تيپ به روي قسمت غرب پاي پل رودخانه کرخه، آخرين آتش‌ها را انجام مي‌دهد. ديگر اين تيپ قادر به هيچگونه مقاومتي با يگان‌هاي رزمي خود نخواهد شد.

تيپ 2

***

از: ل 92 زرهي                                                                             شماره: 30-48-201

به: ف تي 2                                                                                    تاريخ: 7/7/59

[باقيمانده تيپ 37 در اختيار تيپ 2]

1 – دستور داده شده سرهنگ ملک نژاد، تي 37 را جمع کرده سازمان داده و در منطقه، در اختيار شما قرار دهد.

2 – به مجرد واگذاري واحد توپخانه به لشكر، در اختيار آن تيپ قرار خواهد گرفت.

سرهنگ ستاد قاسمي

***

از: سپاه پاسداران دزفول                     «تلفني»                             شماره:

به: ف ل 92                                                                                       تاريخ: 6/7/59

[وضعيت بحراني شديد منطقه و شهرها]

1- تيپ 2 زرهي که در محور علي‌گره‌زد امروز صبح تا ظهر پيش روي داشت، از بعد از ظهر زير آتش توپخانه نتوانستند مقاومت کند و عقب‌نشيني نمودند. در اين عقب‌نشيني مقدار زيادي امکانات خود را از دست داد و پرسنل آن اکثراً ويلان و سرگردان شدند .

2- تيپ 37 که در محور فکه – دوسلق که تا امروز صبح با عمل کرد خوبي و تلفاتي به دشمن پيش رفته بود، به علت اينکه تنها جاده تدارکاتي توسط نيروهاي عراقي اشغال شده بود، عقب‌نشيني سريعي کرده و با گذاشتن امکانات تيپ که احتمالاً امشب در دسترس دشمن خواهد افتاد، با گردان 138 از رودخانه کرخه پياده عبور کرده و خود را به شهر شوش رساندند. پرسنل آن‌ها اکثراً وِيلان و سرگردان در  شهرهاي دزفول و انديمشک پراکنده شدند.

3 – بدين ترتيب کليه نيروي زميني منطقه، قدرت رزمي خود را از دست داده است.

4 – اما نيروي هوائي که امروز چندين بار مواضع دشمن را بمباران کرده است، موفق به عقب راندن دشمن نشده، به طوري‌که امشب به علت اينکه پايگاه وحدتي در تيررس توپخانه دشمن قرار گرفته و احتمال منهدم شدن پايگاه در امشب يا فردا مي‌رود، مجبور شدند تمامي هواپيماها را به پايگاه ديگري منتقل کنند.

5 – و اما دشمن، که الان دقيقاً در تمامي کناره هاي کرخه و حول پل کرخه پيشروي کرده‌اند. آتش توپخانه آن قادر است سايت 5 دهلران و سايت 1 در جاده اهواز و خود پايگاه وحدتي و تيپ 2 زرهي و پادگان دوكوهه انبار مهمات و شهرهاي انديمشک و دزفول را به توپ ببندد. خط آهن تهران اهواز و جاده آسفالته تهران اهواز را قطع کند.

6 – الان تمامي نيروي خودي که مقاومت مي‌كنند، عبارتند از: عده‌اي پاسداران و ارتشي از جان گذشته که با تفنگ و آرپي‌جي 7 اگر داشته باشند مقابله مي‌کنند.

7 – اگر به داد منطقه نرسيد، علاوه بر قطع خطوط ارتباط خوزستان و انهدام تمامي تاسيسات نظامي و غير نظامي منطقه، با انفجاري در آمادگاه مهمات، فاجعه‌اي به وقوع خواهد پيوست که از آن جمله شکستن سد خوزستان است.

از ما مقاومت در خيابان‌هاي شهرمان و از شما نجات خوزستان. والسلام

غلامعلي کياني؛ سرپرست سپاه پاسداران دزفول

***

از: گردان 283 سوار زرهي                                                                    شماره:

به: ل 92 (ر3)                                                                                   تاريخ: 6/7/59

[وضع بي‌نهايت خطرناك]

تعدادي تانک در حدود 3 گردان در 4 کيلومتري ساحل کرخه متمرکز شده و آرايش حمله گرفته‌اند. هم اکنون تنها 3 دستگاه اسکورپيون و 2 دستگاه موشک و 5 دستگاه خمپاره 81 م‌م اين يگان است که در خط قرار گرفته‌اند. وضع تيپ 2 و تيپ 37 مشخص نيست و هيچ سلاحي در خط نمي‌باشد. تانک‌ها يا خراب شده‌اند و يا به صورت پراکنده در منطقه سرگردانند. سرهنگ شهبازي اظهار مي‌دارد با تيپ 37 نتوانسته هماهنگي حاصل نمايد. وضع بي نهايت خطرناک است. زير آتش شديد توپخانه دشمن و حملات هوائي دشمن هستيم. آخرين برد سلاحهاي سازماني موجود در حدود 3 کيلومتر است. تصميم چيست؟ مضافاً ياد آور مي‌گردد، وضع بي‌نهايت بحراني و ابتکار عمل از دست رفته است. جواب، جواب فوري.

گردان  283

***

از: گردان 283 سوار زرهي                   «آني آني حضوري»                              شماره: 46

به: ل 92 (ر3)                                                                                      تاريخ: 7/7/59

[پشتيباني هوايي]

به علت حملات شديد دشمن، نياز به پشتيباني هوايي است. فوري، فوري، فوري.

گردان 283

***

از: ل 92 زرهي (ر2)                                                                            شماره: 103-170-501

به: ف تي 1                                                                                    تاريخ: 7/7/59

[نتيجه شناسايي هوايي بصري]

آگهي به: تي 3

بازگشت 123 – 7/7/59

نتيجه شناسايي هوايي بصري روز 7/7/59

1- محور اهواز خرمشهر: توپخانه ضد هوايي دشمن كه احتمالاً كاليبر 23 م‌م ضد هوايي بود و تعدادزيادي تانك در پشت جنگل‌هاي مصنوعي و در شمال غربي جنگل مصنوعي بين باغات و جنگل در مختصات

48-31 دي         18-31/32-48 سي          17-31/28/48 بي         18 -31/28-48 آ

قرار داشت.

2- در محور سوسنگرد: يگان دشمن در ارتفاعات الله اكبر مستقر بود.

ف ل 92 زرهي: سرهنگ قاسمي

از: ستاد ل 92 زرهي (ر3)                                                              شماره: 77-48-201

به: ف تي 2 زرهي دزفول                                                                  تاريخ: 7/7/59

[نگهداري دزفول تا آخرين نفس]

برابر امر فرماندهي نزاجا بايستي تا آخرين نفس، شهر دزفول نگهداري و حفاظت شود. يك يگان پياده هوا برد از بندرعباس به دزفول اعزام گرديده است. دستور دهيد از وجود آنان استفاده و تسهيلات لازم براي يگان مزبور به وجود آورند. ضمناً اعلام فرماييد يگان هوابرد چه ساعتي به دزفول خواهد رسيد.

فرمانده لشكر 92: سرهنگ قاسمي

***

از: (ر3) ل 92                        «آني – حضوري»                             شماره: 106-48-201

به: ف گد 283 سوار زرهي                                                               تاريخ: 7/7/59

[حفظ تماس با دشمن]

بازگشت به شماره 47-7/7/59

1- با تأمين دورادور موقعيت خود را حفظ كنيد.

2- با اعزام گشت شناسايي و تيم‌هاي شكار تانك تماس خود را با وي حفظ كنيد.

3- گزارش‌هاي حتي منفي مستمر گزارش شود.

ف ل 92: سرهنگ قاسمي

***

از: گد 283                              «آني – آني – حضوري»                              شماره: 42

به: ل 92                                                                                          تاريخ: 7/7/59

[تك دشمن در 7/7/59]

تك شديدي كه دشمن ساعت 18:00 الي 19:00 مورخه 7/7/59 انجام داد، باقيمانده گردان با تمام امكانات مقاومت و تعداد 8 دستگاه تانك دشمن را در لبه دور پل كرخه، اطراف پاسگاه ژاندارمري منهدم نمودند. در اين عمليات يك نفر درجه‌دار به شهادت نايل و تعداد 4 نفر به سختي مجروح گرديدند. تصور مي‌رود دشمن مصمم است با تك شبانه گردان را محاصره و در سرتاسر كرخه عبور نمايد. اين گزارش جهت اطلاع و كسب تكليف به عرض مي‌رسد. اوامر عالي را سريعاً ابلاغ بفرماييد.

گد 283

از: افسر رابط تيپ 2 و پايگاه                                                                   شماره:

به: ف ل 92 زرهي                                                                               تاريخ: 7/7/59

[شناسايي دشمن]

سروان موسي‌فرد و پاسدار بزاززاده از پل كرخه عبور و تا دور راهي دهلران شناسايي كامل شد. يك ستون زياد از دشمن در حدود 20 كيلومتري جنوب پل كرخه مستقر هستند. بايستي توپخانه خودي به مواضع پل، پشت پادگان پاي پل تغيير موضع بدهند.

سروان موسي فرد

منبع : تیپ2 لشکر92 در آغاز جنگ تحمیلی، حسینی، سید یعقوب، 1392، ایران سبز، تهران

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign