banner

تلاش زندگی (45)

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

خاطرات سرتیپ2عباسعلی امیریان از 1315 تا 1384

فصل ششم

فعالیت تعدادی از نظامیان قبل و بعد از انقلاب

عکس‌العمل فعالیت یک ماهه انجمن

پس از فعالیت یک ماهه انجمن وطنی مصر، لرد گرومر مستشتر مالی انگلیس در مصر دید یک دفعه چهل و پنج درصد از نفوذ دولت انگلیس در مصر کاسته شد و تجارت انگلستان سی و پنج در صد تنزل نمود. هشتاد نفر از مستخدمین کار کرده و با تجربه مسلمان که در ادارات انگلیس مشغول کار بودند از شغل خود استعفا نمودند و دیگر حاضر نیستند در ادارات انگلیس مشغول کار شوند. لرد کرومر مستشار مالی باکمال تعجب دید که نمایندگان کمپانی‌های انگلیس و مخصوصاً نمایندگان اشیای تجملی و لوکس از عدم مراجعه مشتریان فریادشان بلند شد و می گویند ما دست روی دست گذاشته ایم و به اندازه مخارج مغازه و حقوق کارکنان هم فروش نمی کنیم، و از طرفی آن عده از مأمورین دولت مصر که مامور وصول مالیات مشروبات الکلی و زنان منحرف و سینماها بودند،استعفا دادند. لرد کرومر دید که مبلغین نصارا در مصر نسبت به عملیات فعالیت‌های سی و پنج ساله یک ماهه انجمن وطنی مصر نسبت یک، به شانزده است. خلاصه لرد کرومر با دیدن این عکس العمل سخت و شدید فعالیت یک ماهه انجمن وطنی مصر آن چنان دچار وحشت گردید که بلافاصله گزارشات وحشتناکی به لندن مخابره نمود.

گزارشات لرد کرومر مستشار مالی

ایشان در یکی از گزارشاتش می نویسد که ((بدین وسیله به زمام داران انگلستان اعلام خطر می کنم که اگر یک سال دیگر انجمن وطنی تحت رهبری سید جمال الدین ادامه پیدا

کند، نه تنها سیاست و تجارت دولت انگلیس در آسیا و آفریقا یک سره نابود خواهد شد، بلکه ترس آن است که نفوذ کشورهای اروپایی یک باره در سراسر جهان به خطر افتد)).

در گزارش دوم خود می نویسد: «انجمن وطنی مصر بدترین صاعقه‌ای است که برای پیشرفت ما تصور شود و باید با کمال سرعت و عجله از برای تفرق آن دستور صادر شود.» و باز نام برده درگزارش سوم خود می نویسد:انجمن وطنی بهترین شاهد بر اسیتلای محیر العقول مسلمین در سیزده قرن قبل که در مدت کوتاهی بر ثلث کشورها ی جهان تسلط یافتند، یکی از مبلغین مسیحی در گزارشی که به کلیسای سانپول که بزرگترین کلیسای آن عصر بود، گزارش می‌دهد، چنین است :

«در هیچ امری عجیب تر از این واقعه نیست که هفتصد میلیون مسیحی و اولاد انجیل در مقابل چهل نفر مسلمان که در واقع روح یک سید روحانی در کالبد آنها بیش نیست، این گونه مقهور گردند» باز یکی از دکترهای خارجی بیمارستان پورت سعید در کتاب خود به نام (فلسفه مجامع) که در همان روزها نگارش یافته، چنین می‌نویسد: در عملیات محیرالعقول وطنی مصر اگر برای بیست سال دیگر ادامه پیداکند، طولی نخواهدکشید که صفحه پشت و روی زمین جولانگاه آنها خواهد بود.

رئیس بانک انگلیسی در مصر در نامه ای که به یکی از صرافان لندن می نویسد، چنین می گوید:«غرایب روزگار این که امروز سیاست اروپا در مصر و فردا در سراسر دنیا پایمال فعالیت چهل نفر مسلمان خواه شد که سلاحشان فقط دیانت و عمل به قوانین مذهبی است» یکی از صاحب منصبان انگلیسی در نامه ای که به زن خود در لندن می نویسد چنین می نگارد: «این بارقه سعادت که سرعتی تندتر از برق در جامعه مسلمین می دمد، نه تنها ملت بریتانیا خصوصاٌ وکلیه اروپا عموماٌ باید دست از مستعمرات خود بردارند، بلکه باید در نقطه ای مرکز دایره منطقه جنوب و شمال کره زمین قلعه محکم برای خود تهیه نمایند» دولت انگلیس با دیدن چنین صحنه‌هایی ضمن اعلام حکومت نظامی در مصر مرحوم سید را از مصر اخراج و بقیه اعضای انجمن را زندانی نمود.

بعد از اتمام سخنرانی در جمع انجمن اسلامی برادران نظامی مقیم لشکر81 و اضافه نمودن یک حدیث مناسب، سخنرانی را به اتمام رساندم.))

والسلام علی من اتبع المهدی. سروان عباسعلی امیریان 19/7/58

منبع : تلاش زندگی، حسینیا، احمد، 1400،ایران سبز، تهران

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign