banner

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید نامجوی ( حسن رود )

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

گزارش دوره آموزشی معارف

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت مداری و رشادت و ایثارگری رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس ، آموزش معارف جنگ را برای دانشجویان وظیفه ورودی 01/11/1400 (بهمن ماه) در مراکز آجا در مقاطع تحصیلی (کارشناسی و کارشناسی ارشد) به مدت 12 ساعت و به استعداد 106 نفر در مرکز آموزش شهید نامجوی ( حسن رود ) با بکارگیری تعداد 8 نفر اساتید متشکل از فرماندهان عالی جنگ ، پیشکسوتان ، ایثارگران و آزادگان که خود در صحنه های مختلف جنگ حضور داشته اند با 15  ساعت نفر از تاریخ 10/10/1400 لغایت 11/10/1400 به مدت 2 روز اجرا نمود.

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign