banner

مشاور فرماندهی معظم کل قوا: دشمنان ایران با هدف تضعیف وحدت و اقتدار ملی بر طبل عدم مشارکت در انتخابات می کوبند/حضور گسترده مردم در انتخابات، موجبات ارتقاء امنیت ملی را فراهم خواهد آورد/ آمریکا شورای امنیت را بی ارزش و بی خاصیت کرده است

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۹

امیر سرتیپ «امیر حاتمی» در دوره نظری هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی که در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری: امروز بیش از هزاران شرکت صنعتی دانش بنیان و دانشگاه با مجموعه‍های صنعت دفاعی و نیروهای مسلح‍مان برای تولید قدرت دفاعی و انتقال و سرریز فناوری به صنعت کشور با حوزه‍های نظامی همکاری […]

امیر سرتیپ «امیر حاتمی» در دوره نظری هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی که در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری:

امروز بیش از هزاران شرکت صنعتی دانش بنیان و دانشگاه با مجموعه‍های صنعت دفاعی و نیروهای مسلح‍مان برای تولید قدرت دفاعی و انتقال و سرریز فناوری به صنعت کشور با حوزه‍های نظامی همکاری می‍کنند و این نشانگر آن است که ظرفیت‍های بی نظیر علمی و دانشی کشور در یک گسترده بزرگ ملی می‍تواند تمام نیازهای کشور را بدون هرگونه وابستگی مرتفع کند.

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign