banner

مراسم افتتاحیه کلاس های معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در مرکز آموزش 01 نزاجا

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

مراسم افتتاحیه کلاس های معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در مرکز آموزش 01 نزاجا

مراسم افتتاحیه کلاس های معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در مرکز آموزش 01 نزاجا در روز دوشنبه 12. اردیبهشت 1402 برای دانشجویان وظیفه نخبه

 

امیر آراسته در مرکز آموزش 01

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign