banner

مراسم اختتامیه کلاس های آموزش نظری هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در دانشگاه امام علی(ع) نزاجا

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

برابر برنامه آموزش تفضیلی اجا کلاس های آموزش نظری معارف جنگ از مورخه ۱۱/۱۰/۱۴۰۲ الی ۲۱/۱۰/۱۴۰۲ بمدت ۱۰ روز در سالت امفی تئاتر این دانشگاه با حضور بیش از ۳۵ نفر از اساتید و پیشکسوتان دفاع مقدس و همچنین فرماندهان عالی رتبه ارتش برگزار گردید.

در پایان این دوره، پس از جلسه پرسش و پاسخ به نفرات برتر دوره هدایایی اهدا گردید.

 

اختتامیه جلسه پرسش وپاسخ کلاس های آموزش نظری هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی

برابر برنامه آموزش تفضیلی اجا کلاس های آموطش مظری مارف جنگ از مورخه 11/10/1402 الی 21/10/1402 بمدت 10 روز در سالت امفی تئاتر این دانشگاه با حضور بیش از 35 نفر از اساتید و پیشکسوتان دفاع مقدس و همچنین فرماندهان عالی رتبه ارتش برگزار گردید.

در پایان این دوره، پس از جلسه پرسش و پاسخ به نفرات برتر دوره هدایایی اهدا گردید.

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign