banner

حضور سردار سرتیپ پاسدار فضلی در جمع دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع)

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۲

بسمه تعالی
در راستای برنامه‌های آموزش معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، سردار سرتیپ فضلی از فرماندهان سپاه در دوران دفاع مقدس در دانشگاه افسری امام علی علیه السلام حضور و به نقش مهم سپاه و نیروهای مردمی در ۸ سال دفاع مقدس در کنار ارتش همیشه قهرمان پرداختند.
همچنین در ادامه به نقش محوری شهید صیاد شیرازی در وحدت ارتش و سپاه نیز نکاتی را بیان کردند.

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign