banner

برگزاری آموزش معارف جنگ برای داشجویان وظیفه در مرکز آموزش ۰۳ عجب شیر

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

آموزش معارف جنگ برای دانشجویان وظیفه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در مرکز آموزش ۰۳ عجب شیر توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برگزار گردید

 

 

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign