banner

امیر سرتیپ ناصر آراسته در جمع روحانیون سازمان عقیدتی سیاسی ارتش بیان داشتند: به طور قطع ما پیروز جنگ هشت ساله بوده ایم

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۶

با حضور امیر سرتیپ ناصر آراسته جانشین گروه مشاورین نظامی مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا و همچنین رئیس هیئت معارف جنگ شهید علی صیاد شیرازی آموزش نظری معارف جنگ برای روحانیون شاغل در سازمان عقیدتی سیاسی در مرکز آموزش عقیدتی آغاز گردید.
آموزش نظری معارف جنگ برای کلیه روحانیون شاغل سازمان در عقیدتی سیاسی و رؤسای عقیدتی سیاسی کل یگان های اجا جهت آشنایی با ایثارگری، فداکاری و نقش آفرینی نیروهای مسلح در ۸ سال دفاع مقدس برگزار می‌شود

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign