banner

امیر سرتیپ بیدادی: هنر معارف جنگ شهید صیاد شیرازی تربیت فرماندهان در تراز ارتش انقلابی می باشد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۷

ارشد نظامی ارتش در جنوب غرب در همایش تجلیل از دست‌اندرکاران هیئت معارف جنگ قرارگاه منطقه ای جنوب غرب نزاجا

️امروز دشمنان در جنگ ترکیبی از هر حربه ای استفاده می کنند تا ذهن جوانان ما رو منحرف سازند تا دست از یاری رهبر و آرمان های انقلاب اسلامی بردارد و بهترین راه مقابله با این جنگ ترکیبی بیان دست‌آوردها و خاطرات دفاع مقدس می باشد.

دستاورد بزرگ معارف جنگ شهید صیاد شیرازی تربیت افسران و فرماندهان در تراز ارتش انقلابی است.

 

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign