banner

افتتاحیه آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش ۰۱ شهدای وظیفه نزاجا

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

مراسم افتتاحیه آموزش معارف جنگ ورودی ۱/ ۱۰/ ۱۴۰۲ دانشجویان وظیفه در مرکز آموزش ۰۱ شهدای وظیفه نزاجا درتاریخ شنبه ۱۶/ ۱۰/ ۱۴۰۲ با حضور اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ برگزار گردید

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign