banner

افتتاحیه آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهید خضرایی نیروی هوایی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

افتتاحیه آموزش معارف جنگ برای دانشجویان وظیفه اعزامی ۱/ ۸/ ۱۴۰۲ در مرکز آموزش شهید خضرایی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نهاجا) توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ برگزار گردید

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign