banner

افتتاحیه آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهید خضرایی با حضور امیر سرتیپ سید حسام هاشمی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۵

مراسم افتتاحیه آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهید خضرایی با حضور امیر سرتیپ سید حسام هاشمی جانشین محترم هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برای دانشجویان وظیفه اعزامی ۱۴۰۲/۴/۱ در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ برگزار گردید

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign