banner

اختتامیه کلاس های نظری هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در دانشکده علوم و فنون فارابی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۹

با حضور امیرسرتیپ دکتراسدالله حیدری معاونت هماهنگ کننده هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی پس از جلسه پرسش و پاسخ اختتامیه این دوره از کلاس های نظری هیئت معارف جنگ برگزار گردید.
در این مراسم معاون هماهنگ کننده هیئت معارف جنگ ضمن تشکر از فرمانده دانشکده، فرماندهان هنگ دانشجویی و به خصوص کلیه دانشجویان که با علاقه زیاد در کلاس ها حضور داشتند از همه دست اندرکاران که در برگزاری این دوره همکاری داشتند تشکر و تقدیر نمودند.
درپایان با حضور امیرجانشین محترم هیئت معارف جنگ سرتیپ سید حسام هاشمی به نفرات برتر این دوره هدایایی به رسم یادبود اهدا گردید.

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign