banner

اختتامیه آموزش معارف جنگ مرکز آموزش شهید انشائی نزاجا (۰۲ پرندک)

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۰

مراسم اختتامیه آموزش معارف جنگ دانشجویان وظیفه اعزامی ۱ / ۱۰/ ۱۴۰۲ در مرکز آموزش ۰۲ (شهید انشایی )نزاجا در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ با حضور اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برگزار گردید

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign