banner

اختتامیه آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهید خضرایی نهاجا

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

مراسم اختتامیه آموزش معارف جنگ برای دانشجویان لیسانس به بالا در مرکز آموزشهای هوایی شهید خضرایی نهاجا وردی ۱/ ۵/ ۱۴۰۲ در روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۱ با حضور اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برگزار شد

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign