banner

اجرای آموزش های معارف جنگ در مرکز آموزش شهید برخورداری 03 عجب شیر

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۰

آموزش معارف جنگ جهت دانشجویان وظیفه اعزامی 1402/6/1 در مرکز آموزش شهید برخورداری 03 عجب شیر نزاجا در تاریخ 1402/6/18 توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برگزار گردید

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign