banner

اجرای آموزش های معارف جنگ در مرکز آموزش 08 خاش

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۸

آموزش های معارف جنگ مشمولین وظیفه ورودی 1402/4/1 در مرکز تربیت و آموزش 08 خاش در تاریخ 1402/4/25 توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ برگزار گردید

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign