banner

اجرای آموزش معارف جهت مرکز آموزش شهید انشائی نزاجا (۰۲ پرندک)

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

اجرای آموزش معارف جهت دانشجویان وظیفه اعزامی ۱۴۰۲/۱۰/۱ در مرکز آموزش شهید انشائی نزاجا (۰۲ پرندک) برگزار گردید؛ به همین صورت مراسم افتتاحیه در روز شنه مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ با حضور امیر فرماندهی محترم مرکز ۰۲ (سرتیپ۲ بختیاری نسب) و اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی آغاز شد

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign