banner

اجرای آموزش معارف جنگ سربازان وظیفه در مرکز آموزش شهید اسدی دژبان آجا

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۱

آموزش معارف جنگ برای سربازان وظیفه اعزامی 1402/7/1 در مرکز آموزش شهید اسدی دژبان آجا در تاریخ 1402/07/25 توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ برگزار گردید

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign