banner

اجرای آموزش معارف جنگ سربازان وظیفه در مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۵

آموزش معارف جنگ برای سربازان وظیفه اعزامی 1402/7/1 در مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا در تاریخ های 1402/07/22 و 1402/07/23 توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ برگزار گردید

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign