banner

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز تربیت و آموزش شهدای وظیفه نداجا سیرجان

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۸

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز تربیت و آموزش شهدای وظیفه نداجا سیرجان برای دانشجویان وظیفه اعزامی 1402/03/01 در تاریخ 1402/03/21 و 1402/03/22 توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ برگزار گردید

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign