banner

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش نیروی هوایی تیپ امیر احمداباد مستوفی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۳

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش نیروی هوایی تیپ امیر احمداباد مستوفی برای دانشجویان وظیفه اعزامی 1402/03/01 در تاریخ 1402/03/21 توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ برگزار گردید

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign