banner

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهدای وظیفه پدافند هوایی سمنان

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۰

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهدای وظیفه پدافند هوایی سمنان برای دانشجویان وظیفه اعزامی 1402/02/01 در تاریخ 1402/02/30 و 1402/03/01 توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ برگزار گردید

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign