banner

اجرای آموزش معارف جنگ در دانشگاه علوم پزشکی اجا

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۶

با حضور اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، آموزش معارف جنگ در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ در دانشگاه علوم پزشکی اجا برای دانشجویان این دانشگاه برگزار گردید.

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign