banner

اجرای آموزش معارف جنگ درمرکز آموزش جواد الائمه(ع)

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۷

اجرای آموزش معارف جنگ

در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز  آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران طلایی که سرشار از فداکاری و ایثارگری ملت قهرمان ایران است، هیئت معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی، آموزش های مصوبه این هیئت را به مدت یک روز، در مورخه3/12/1400 توسط سرهنگ علیمحمد ملکوتی خواه برای دانش پژوهان دوره تکمیل ظرفیت  درمرکز  یاد شده برگزار نمود.

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign