banner

اجرای آموزش معارف جنگ دانشجویان وظیفه در مرکز آموزش شهید اسدی دژبان آجا کهریزک

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

آموزش معارف جنگ سربازان وظیفه در مرکز آموزش شهید اسدی دژبان آجا کهریزک اعزامی ۱۴۰۲/۸/۱ در تاریخ های ۱۴۰۲/۸/۱۵ و ۱۴۰۲/۸/۱۶ توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ برگزار گردید

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign