banner

اجرای آموزش معارف جنگ دانشجویان وظیفه در مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۵

آموزش معارف جنگ برای دانشجویان وظیفه اعزامی 1402/7/1 در مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا در تاریخ 1402/07/22 الی 1402/07/24 توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ برگزار گردید

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign