banner

آموزش معارف جنگ ویژه مشمولین مقاطع تحصیلی دیپلم وزیر دیپلم نیروی زمینی و پدافند هوایی اعزامی 1402/12/01 در مرکز آموزش ۰۵ کرمان در تاریخ های 22 و 23 اسفند ۱۴۰۲ برگزار گردید

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۷

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign