banner

آموزش معارف جنگ در گروه ۵۵ توپخانه برای روحانیون شاغل در یگانهای ارتش در استان اصفهان( به تعداد ۳۶ نفر) ، با عنوان ارتش و انقلاب در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار گردید.

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign